UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Facultatea de AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ şi ELECTRONICĂ

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei  -  Specializarea: Calculatoare  -  Forma de învaţământ: ZI 

Valabil din anul universitar: 2010 – 2011

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Disciplinele de studiu pe anii  I, II, III , IV

 

Anul I – Discipline obligatorii

Nr crt.

Discipline obligatorii

Specializarea :  Calculatoare

Cod disciplină

Cod disciplină precedentă

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

1.       

Analiză matematică

COBF101

-

2

2

0

0

E

4

 

 

 

 

 

 

2.       

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

COBF102

-

2

2

0

0

E

4

 

 

 

 

 

 

3.       

Programarea calculatoarelor

COBF103

-

2

1

2

0

E

5

 

 

 

 

 

 

4.       

Procese şi fenomene chimice

COBF104

-

2

0

1

0

E

4

 

 

 

 

 

 

5.       

Grafică asistată de calculator

COBF105

-

1

0

2

0

V

4

 

 

 

 

 

 

6.       

Electrotehnică

COBD106

-

3

1

1

0

E

6

 

 

 

 

 

 

7.       

Matematici speciale

COBF107

COBF102

 

 

 

 

 

 

3

2

0

0

E

6

8.       

Limbaje de programare orientate pe obiecte

COBF108

COBF103

 

 

 

 

 

 

2

0

2

0

E

6

9.       

Fizică

COBF109

COBF104

 

 

 

 

 

 

2

0

2

0

E

4

10.   

Metode numerice, calcul paralel şi distribuit

COBF112

COBF103

 

 

 

 

 

 

3

0

2

0

E

5

11.   

Economie generală

COBC110

-

 

 

 

 

 

 

1

1

0

0

V

2

12.   

Dreptul afacerilor

COBC111

-

 

 

 

 

 

 

1

1

0

0

V

2

13.   

Tehnici de comunicare

COBC112

-

 

 

 

 

 

 

1

1

0

0

V

2

14.   

Limba engleză

COBC114

-

0

1

0

0

V

2

0

1

0

0

V

2

 

Total

12

7

6

0

5E+2V

29

13

6

6

0

4E+4V

29

 

Total ore obligatorii

25

25

 

Anul I – Discipline opţionale

Nr crt.

Discipline opţionale

Specializarea :  Calculatoare

Cod disciplină

Cod disciplină precedentă

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

15.   

Educaţie fizică

COPC115

-

0

1

0

0

V

1

0

1

0

0

V

1

16.   

Sport de echipă

COPC116

-

 

Total

0

1

0

0

1V

1

0

1

0

0

1V

1

 

Total ore opţionale

1

1

 

 

Anul II – Discipline obligatorii

Nr crt.

Discipline obligatorii

Specializarea :  Calculatoare

Cod disciplină

Cod disciplină precedentă

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

17.   

Programare în limbaj de asamblare

COBS201

COBF103

2

0

2

0

E

4

 

 

 

 

 

 

18.   

Sisteme de operare

COBD202

COBF103

2

0

2

0

E

5

 

 

 

 

 

 

19.   

Electronică analogică

COBD203

COBF109

2

0

1

0

E

4

 

 

 

 

 

 

20.   

Programarea calculatoarelor (limbajul Java)

COBF204

COBF103

2

0

1

1

E

5

 

 

 

 

 

 

21.   

Electronica digitală

COBD205

COBF109

2

0

1

0

E

4

 

 

 

 

 

 

22.   

Tehnici de procesare a datelor

COBS206

COBF103

2

0

1

0

V

4

 

 

 

 

 

 

23.   

Proiectarea logică a dispozitivelor numerice

COBD207

COBF109

2

0

1

1

V

4

 

 

 

 

 

 

24.   

Structura şi arhitectura calculatoarelor

COBD208

COBD201
COBD205

 

 

 

 

 

 

2

0

2

0

E

4

25.   

Reţele de calculatoare

COBD209

COBD202

 

 

 

 

 

 

2

0

2

0

E

4

26.   

Algoritmi şi tehnici de programare avansate

COBD210

COBF204

 

 

 

 

 

 

2

0

2

0

E

4

27.   

Baze de date

COBD211

COBF204

 

 

 

 

 

 

2

0

2

0

E

5

28.   

Măsurări electronice

COBD212

COBD203

 

 

 

 

 

 

2

0

2

0

E

4

29.   

Bazele teoriei sistemelor

COBD213

COBF102

 

 

 

 

 

 

3

0

2

0

V

5

30.   

Practica în producţie

COBS214

-

 

 

 

 

 

 

60

V

2

 

Total

14

0

9

2

5E+2V

30

13

0

12

0

5E+2V

28

 

Total ore obligatorii

25

25

 

Anul II – Discipline opţionale

Nr crt.

Discipline opţionale

Specializarea :  Calculatoare

Cod disciplină

Cod disciplină precedentă

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

31.   

Comunicare de întreprindere

COPC215

COPC110

0

0

1

0

-

-

0

0

1

0

V

2

32.   

Jocuri de întreprindere (Curs practic)

COPC216

COPC110

 

Total

0

0

1

0

-

-

0

0

1

0

1V

2

 

Total ore opţionale

1

1

 

 

Anul III – Discipline obligatorii

Nr crt.

Discipline obligatorii

Specializarea :  Calculatoare

Cod disciplină

Cod disciplină precedentă

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

33.   

Elemente de grafică computaţională

COBD301

COBD210

2

0

2

0

E

5

 

 

 

 

 

 

34.   

Proiectarea sistemelor cu microprocesoare

COBD302

COBD208

3

0

2

0

E

5

 

 

 

 

 

 

35.   

Proiectarea reţelelor de calculatoare

COBD303

COBD209

3

0

2

1

E

7

 

 

 

 

 

 

36.   

Proiectarea bazelor de date

COBD304

COBD211

3

0

2

2

E

8

 

 

 

 

 

 

37.   

Arhitectura calculatoarelor

COBD305

COBD208

2

0

2

0

E

5

 

 

 

 

 

 

38.   

Sisteme de operare avansate

COBD306

COBD202

 

 

 

 

 

 

3

0

2

0

E

5

39.   

Analiza şi proiectarea algoritmilor

COBD307

COBD210

 

 

 

 

 

 

3

2

0

0

E

5

40.   

Ingineria programelor

COBD308

COBD211

 

 

 

 

 

 

2

0

2

0

E

4

41.   

Practica (6 săptămâni)

COBS309

-

 

 

 

 

 

 

180

V

2

 

Total

13

0

10

3

5E

30

8

2

4

0

3E+1V

16

 

Total ore obligatorii

26

14

 

 

Anul III – Discipline opţionale

Nr crt.

Discipline opţionale (UDJG - FSC - CTI)

Specializarea :  Calculatoare

Cod disciplină

Cod disciplină precedentă

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

42.   

Proiectarea aplicaţiilor în reţele de calculatoare

COPS310

COBD209

 

 

 

 

 

 

2

0

1

1

E

5

43.   

Sisteme software în reţele de calculatoare

COPS311

COBD209

 

 

 

 

 

 

44.   

Managementul proiectelor informatice

COPS312

COBD304

 

 

 

 

 

 

2

0

1

1

E

5

45.   

Analiza şi evaluarea proiectelor informatice

COPS313

COBD304

 

 

 

 

 

 

46.   

Proiectarea interfeţelor utilizator

COPS314

COBD301

 

 

 

 

 

 

2

0

2

0

V

4

47.   

Interfeţe de realitate virtuală

COPS315

COBD301

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0

-

0

6

0

4

2

2E+1V

14

 

Total ore opţionale

0

12

 

 

Anul IV – Discipline obligatorii

Nr crt.

Discipline obligatorii

Specializarea :  Calculatoare

Cod disciplină

Cod disciplină precedentă

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

48.   

Management şi marketing

COBC401

-

2

1

0

0

V

3

 

 

 

 

 

 

49.   

Limbaje formale şi translatoare

COBD402

COBD308

2

2

1

0

E

5

 

 

 

 

 

 

50.   

Inteligenţă artificială

COBD403

-

2

0

2

0

E

4

 

 

 

 

 

 

51.   

Proiect informatic în echipă

COBS404

COPS312
COPS313

0

0

0

6

V

10

 

 

 

 

 

 

52.   

Programare logică şi funcţională

COBD405

-

 

 

 

 

 

 

3

0

2

0

E

6

53.   

Sisteme bazate pe cunoştinţe

COBS406

COBD403

 

 

 

 

 

 

3

0

3

0

E

7

54.   

Practica proiect licenţă

COBS407

-

 

 

 

 

 

 

120

V

2

55.   

Susţinere proiect licenţă

COBS408

-

 

 

 

 

 

 

-

E

10

 

Total

6

3

3

6

2E + 2V

22

6

0

5

0

3E+1V

25

 

Total ore obligatorii

18

11

 

 

Anul IV – Discipline opţionale

Nr crt.

Discipline opţionale

Specializarea :  Calculatoare

Cod disciplină

Cod disciplină precedentă

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

56.   

Sisteme distribuite si multi-agent

COPS409

COBD309

3

0

2

0

E

5

 

 

 

 

 

 

57.   

Programarea aplicaţiilor distribuite

COPS410

COBD309

58.   

Calitate

COPC411

-

2

1

0

0

E

3

 

 

 

 

 

 

59.   

Fiabilitate

COPC412

-

60.   

Sisteme încorporate

COPS413

COBD306

 

 

 

 

 

 

3

0

3

0

E

6

61.   

Verificarea şi testarea aplicaţiilor

COPS414

COBD306

62.   

Sisteme informatice

COPS415

COBS404

 

 

 

 

 

 

2

0

1

0

V

3

63.   

Sisteme tolerante la defecte

COPS416

COBS404

64.   

Aplicaţii Internet cu baze de date

COPS417

COBD308

 

 

 

 

 

 

3

0

3

0

E

6

65.   

Aplicaţii de comerţ electronic

COPS418

COBD308

 

Total

5

1

2

0

2E

8

8

0

7

0

2E+1V

15

 

Total ore opţionale

8

15

 

 

Discipline facultative

Nr crt.

Discipline obligatorii

Specializarea :  Calculatoare

Cod disciplină

Cod disciplină precedentă

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

ANUL I

1.      

Cultură şi civilizaţie europeană

COFC117

-

2

2

0

0

V

4

 

 

 

 

 

 

2.      

Mecanică şi roboţi

COFC118

-

 

 

 

 

 

 

2

1

0

0

V

4

ANUL II

3.      

Istoria artei

COFC217

-

2

2

0

0

V

5

 

 

 

 

 

 

4.      

Mecatronică şi elemente de acţionare

COFC218

-

 

 

 

 

 

 

2

1

0

0

V

4

ANUL III

5.      

Protecţia proprietăţii intelectuale

COFC316

-

2

2

0

0

V

5

 

 

 

 

 

 

6.      

Filozofie şi sociologie

COFC317

-

 

 

 

 

 

 

2

2

0

0

V

5

ANUL IV

7.      

Protecţia mediului

COFC419

-

2

2

0

0

V

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificarea disciplinelor :  C XX Y A nn

C

Calculatoare (numele specializării)

XX

OB - disciplină obligatorie , OP - disciplină opţională , OF - disciplină facultativă

Y

F - disciplină fundamentală , D - disciplină de domeniu , S - disciplină de specialitate , C - disciplină complementară

A

Anul de studii

nn

Numărul curent al disciplinei în anul de studiu