UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Facultatea de AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ şi ELECTRONICĂ

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei  -  Specializarea: Sisteme Inteligente  Master

Forma de învaţământ: ZI 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Disciplinele de studiu pe anii  I şi II

 

ANUL I – Discipline obligatorii

Nr crt.

Discipline obligatorii

Specializarea :  Sisteme Inteligente

Cod disciplină

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

1.      

Reţele neuronale

OB1 I

2

-

1

-

E

7

-

-

-

-

-

-

2.      

Logica fuzzy şi incertitudine

OB2 I

2

-

1

-

E

8

-

-

-

-

-

-

3.      

Reprezentarea şi prelucrarea cunostinţelor simbolice

OB3 I

2

-

2

-

E

8

-

-

-

-

-

-

4.      

Achiziţia de cunostinţe

OB4 I

2

-

2

-

E

7

-

-

-

-

-

-

5.      

Tehnici inteligente de modelare

OB5 I

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

7

6.      

Sisteme inteligente de conducere şi control

OB6 I

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

8

 

Total

8

0

6

0

4E

30

4

0

2

0

4E

15

 

Total ore obligatorii pe săptămâna

14

6

Anul I – Discipline opţionale

Nr crt.

Discipline opţionale

Specializarea :  Sisteme Inteligente

Cod disciplină

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

7.      

Interfeţe inteligente si modelarea utilizatorului

OPA1 II

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

7

8.      

Sisteme inteligente în instruire

OPA2 II

-

-

-

-

-

-

9.      

Sisteme inteligente multiagent

OPB1 II

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

8

10.   

Sisteme inteligente cu baze de date

OPB2 II

-

-

-

-

-

-

 

Total

0

0

0

0

-

0

4

0

4

2

2E

15

 

Total ore opţionale sâptămâna

0

12

Modul de optare: câte o disciplină opţională din fiecare pachet în semestrul II al anului I

 

 

ANUL II - Discipline obligatorii

Nr crt.

Discipline obligatorii

Specializarea :  Sisteme Inteligente

Cod disciplină

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

11.   

Activităţi de cercetare în sisteme inteligente

OB1 I

-

-

4

-

E

8

 

 

 

 

 

 

12.   

Activităţi de proiectare în sisteme inteligente

OB2 I

1

-

-

3

E

8

 

 

 

 

 

 

13.   

Metode şi instrumente de cercetare în sisteme inteligente

OB3 I

1

1

-

-

E

4

 

 

 

 

 

 

14.   

Activităţi specifice elaborării lucrării de disertaţie

OB4 I

-

-

-

4

E

10

 

 

 

 

 

 

 

Total

2

1

4

7

2E+2V

30

 

 

 

 

 

 

 

Total ore obligatorii pe săptămâna

14