UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Facultatea de AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ şi ELECTRONICĂ

Domeniul: Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei  -  Specializarea: Tehnologii şi Aplicaţii Informatice - Master

Forma de învaţământ: ZI 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Disciplinele de studiu, anul I  şi  II

 

ANUL I – Discipline obligatorii

Nr crt.

Discipline obligatorii

Specializarea :  Tehnologii şi Aplicaţii Informatice

Cod disciplină

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

1.      

Principii, modele şi structuri de sisteme de calcul

OBS11

2

-

1

-

E

7

-

-

-

-

-

-

2.      

Sisteme de operare moderne

OBS12

2

-

1

-

E

8

-

-

-

-

-

-

3.      

Programare procedurală, obiectuală şi algoritmi

OBS13

2

-

2

1

E

8

-

-

-

-

-

-

4.      

Pachete de aplicaţii

OBS14

1

-

2

-

E

7

-

-

-

-

-

-

5.      

Gestiunea informaţiei prin baze de date

OBS15

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1

E

8

6.      

Medii vizuale pentru dezvoltarea aplicaţiilor

OBS16

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

E

8

7.      

Tehnologii şi sisteme de comunicaţie în reţea

OBS17

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

8

8.      

Comunicare profesională în limba engleză

OBC18

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

V

6

 

Total

7

0

6

1

4E

30

5

2

5

2

4E+1V

15

 

Total ore obligatorii pe săptămâna

14

14

Nu există discipline opţionale în anul I.

 

 

ANUL II - Discipline obligatorii

Nr crt.

Discipline obligatorii

Specializarea :  Tehnologii şi Aplicaţii Informatice

Cod disciplină

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

9.      

Aplicaţii pentru sisteme cu baze de date 

OBA21

2

-

1

1

V(P)

7

-

-

-

-

-

-

10.   

Sisteme informatice

OBS22

2

-

1

-

E

8

-

-

-

-

-

-

11.   

Evaluarea şi testarea aplicaţiilor 

OBA23

2

-

1

-

E

7

 

 

 

 

 

 

12.   

Disciplină optională din pachetul A

OPA24AX

2

-

1

1

E

8

-

-

-

-

-

-

13.   

Proiectarea sistemelor informatice

OBA25

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

E

8

14.   

Disciplină optională din pachetul B

OPA26BX

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

E

8

15.   

Activităţi de cercetare şi proiectare în tehnologia informaţiei  - proiect în echipă

OBA27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

V

7

16.   

Activităţi specifice elaborării lucrării de disertaţie

OBS28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

V

7

 

Total

8

0

4

2

3E+1V

30

4

0

2

8

2E+2V

30

 

Total ore obligatorii pe săptămâna

14

 

 
Anul II – Discipline opţionale

Nr crt.

Discipline opţionale

Specializarea :  Tehnologii şi Aplicaţii Informatice

Cod disciplină

Semestrul I

Semestrul II

C

S

L

P

Forma de verificare

Nr.  de credite

C

S

L

P

Forma de
verificare

Nr. de credite

17.   

Tehnologii şi aplicaţii multimedia

OPA24A1

2

-

1

1

E

8

-

-

-

-

-

-

18.   

Tehnologii avansate pentru programare vizuală

OPA24A2

19.   

Proiectarea aplicaţiilor Web cu conţinut dimanic

OPA26B1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

E

8

20.   

Integrare, configurare şi securitate software

OPA26B2

 

Modul de optare pentru disciplinele opţionale : se alege câte o disciplină pe semestru din pachetul opţional A, respectiv B .

 

 

Codificarea disciplinelor :  XX T A D PP

-        XX reprezintă tipul disciplinei : OB – obligatorie , OP – opţională

-        T reprezintă nivelul disciplinei :   S – sinteză , A – Aprofundare, C - Complementară

-        A reprezintă anul de studiu în cadrul specializării : 1 – anul I , 2 – anul II

-        D reprezintă numărul disciplinei în cadrul anului de studiu şi are valori de la 1 la 8

-        PP reprezintă, în cazul disciplinelor opţionale, indicativul pachetului opţional : A sau B, disciplina 1 sau 2